Prajete si preklad alebo hľadáte spoľahlivé tlmočenie v jazykoch taliančina, slovenčina alebo čeština?
Pre zaslanie cenovej ponuky a bližšie inf. môžete použiť príslušné tlačítko, budeme vás kontaktovať obratom.
Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Preklady
talianskyslovensky
českyslovensky
českytaliansky
 • bežná obchodná korešpondencia, zmluvy, jazykový servis pre firmy
 • technické preklady, návody, normy, manuály, príručky
 • katalógy a propagačné materiály
 • služby, cestovný ruch, duchovné texty, iné netechnické oblasti
 • knihy, články

 • titulkovanie, lokalizácie
 • informatívne preklady
 • prepis a preklad audio a video médií
 • pravopisné, gramatické, štylistické a typografické korektúry (sk, it)
 • jazykové korektúry rodeným talianom
 • odborná terminológia, glosáre
 • vytváranie a správa firemnej odbornej terminológie
Tlmočenie
taliančinaslovenčina
češtinataliančina (do češtiny doplnkovo)

konzekutívne, simultánne, šepkané (chuchotage)
sprievodné, cez telefón

 • obchodné jednania, valné zhromaždenia, porady
 • veľtrhy, prezentácie
 • odborné školenia, konferencie
 • vyhľadávanie kontaktov a údajov cez telefón alebo internet
 • kultúrne podujatia, rodinné udalosti...
 • tlmočenie v teréne s doplnkovými službami: vlastný back office
 • informačný a komunikačný uzol, PC/internet/scan/print/copy

tlmočenie v náročných a neštandardných podmienkach.
dlhodobé tlmočenie aj mimo SR, montáže, stavby, otvorené staveniská
nábeh nepretržitých prevádzok, dlhé procesy cez 12 hod.
asistencia pri výrobných a montážnych linkách...

miesto a doba – bez obmedzenia

doplnkovo operatívne pretlmočím z jazykov:
poľština, ruština, ukrajinčina, nemčina, angličtina

Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Zastupovanie firiem
 • administratívne úkony
 • jednanie s partnermi a inštitúciami
 • dojednávanie a príprava stretnutí a priestorov
 • osobné návštevy, overenie stavu...
 • vyhľadávanie údajov, partnerov, na internete...


Cestovný ruch
 • turistický sprievodca
 • individuálny program, sprevádzanie, odborný výklad
 • atraktívny doplnkový program
 • vhodný aj k služobným pobytom na Slovensku
 • zaujímavosti, história, miestne dejiny, kultúra, folklór, umenie, príroda, relax
 • exkurzie, veľtrhy, výlety, púte, pobyty
 • oblasť: sk, susedné štáty, it
Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Cena preklady
taliančina – slovenčina10 € / NS
slovenčina – taliančina12 €
čeština – taliančina12 €
čeština– slovenčina5,50 €

1 NS = 1800 znakov vrátane medzier, štandardná rýchlosť 5 - 7 NS/deň, podľa kombinácie jazykov

Ďalšie parametre pre určenie ceny prekladu: odborná náročnosť, expresné preklady, želaná grafická úprava, korektúra rodeným talianom, práca počas sviatkov a voľných dní.

Po analýze zadania vám zašlem cenovú ponuku. Po dohode potvrdíme objednávku.

Zľavy - pre stálych klientov alebo podľa veľkosti zadania.

Záloha - pri rozsiahlych prekladoch fakturácia priebežne, za dodané časti.

Cena tlmočenie
1 – 4 hod.90 €
5 – 8 hod.180 – 250 €

Miesto a čas - bez obmedzenia

Nadčas - 30 eur sa účtuje automaticky za každú hod. pri prekročení dĺžky trvania 8 hod.

Konečnú cenu pri inom trvaní tlmočenia pripravím v cenovej ponuke po poskytnutí bližších informácií.

Pri ceste mimo Bratislavy alebo SR sa hradí cestovné, pobyt, stravné a náhrada za stratu času pri cestovaní.

Po dohode potvrdíme objednávku.

Zľavy - pre stálych klientov alebo podľa veľkosti zadania.

Záloha, resp. priebežná fakturácia - pri samostatnom vycestovaní alebo dlhodobom tlmočení.

Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Referencie
Meroco, a.s., biodiesel, chemický priemysel
RUTHS S.P.A.,
Arose s.r.o., bytové súčasti
Esentia s.r.o., energetika, stavebníctvo
Eltodo osvetlenie,
Printer Italia srl,
CALDANA TRAVEL SERVICE SPA,
Metalmeccanica Fracasso spa, strojárstvo
Enerco International s.r.o., energetika, fotovoltika
Lexika s.r.o.,
ŽOS Vrútky a.s., stroj. a elektro
Mobert S.r.l.,
Brunel Group s.r.o., marketing, reklama
TRENIITALIA S.P.A.,
Studio MICALI di Micali Marco Stefa,
RTC plus s.r.o., stavebníctvo, inžiniering
Associazione Lepido Rocco, pogram ‚Phare‘, EÚ
Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o.,
Embraco Slovakia s.r.o.,
Peter Budai Elektro BP,
Drevársky priemysel, Taliansko - Ukrajina
Asics, obuv
AEDIT s.r.o., Praha,
Hnutie fokoláre,
US Steel a.s.,
Iscom s.r.o., PC hardware
Klenoty Solid,
VSS a.s. Košice, strojárstvo, obchod
Trans Karpatia s.r.o.,
Antares Eurotrade, s.r.o., nábytok, obchod
Associazione AMU, rozvojové programy
Unošport v.d., obuv, výroba
FRIN a.s., strojárstvo, obchod
Markwin s.r.o., obchod, marketing
Stylkov a.s., strojárstvo
Agencia servis, obchod
Veros S.r.o., elektro,
Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Profil

Taliančine sa venujem od roku 1986. Jazykové znalosti som získal na Univerzite Komenského v Bratislave a na Jazykovej škole v Prahe. Od r. 1990 som pôsobil 3 r. v Taliansku, mám skúsenosti s talianskou kultúrou aj s podnikateľským a obchodným prostredím.
Preklady a tlmočenie vykonávam ako nezávislé povolanie, freelancer, od roku 1995, niekoľko rokov súčasne s obchodným zastúpením, v súčasnosti na plný úväzok.
Som držiteľom certifikátu Sprievodca cestovného ruchu pre účely podľa STN EN 15565, STN EN 13809.

Predchádzajúce činnosti. Absolvoval som elektrotechnickú strednú školu a odbor Kybernetika na Žilinskej univerzite. Praktické skúsenosti z mnohých oblastí - IT (informačné systémy), železnice, banská spoločnosť, strojárstvo výroba a zahraničný nákup, Interhotely Praha, cestovný ruch Čedok Praha, financie, obchodné zastúpenie..., veľmi prispievajú k univerzálnosti aj pri prekladaní a tlmočení.

Kontakt: Štefan Kmeť, M: +421 905 691 791, E: info@preklady-tlmocenie.eu
SK IT CZ
Kontakty

Ing. Štefan Kmeť
IČO, Company ID number 35 165 502


mobil:+421 905 691791
e-mail:info@preklady-tlmocenie.eu
web:www.preklady-tlmocenie.eu
skype:stefan.kmet


Adresa
faktúra:Cablkova 8, 821 04 Bratislava
kontakt:Búdková 34, 811 04 Bratislava